De Propal-COPD tool

De Propal-COPD tool heeft 7 indicatoren. Een positieve score op de Propal-COPD tool is het startsein voor palliatieve zorg en proactieve zorgplanning. Bij een negatieve score is de zorg en behandeling zoals gebruikelijk, bij voorkeur volgens het Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.

Vul hieronder de Propal-COPD tool in

De Propal-COPD tool kan gebruikt worden om de palliatieve fase bij patiënten met COPD te markeren. De tool is ontwikkeld voor patiënten met COPD die in het ziekenhuis zijn opgenomen in verband met een longaanval. De tool wordt bij voorkeur op dag 3 van de opname ingevuld.

De tool bestaat uit zeven indicatoren. Twee indicatoren (MRC en CCQ) zijn korte vragenlijsten die door de patiënt worden ingevuld. Vier indicatoren kunnen na raadpleging van het dossier ingevuld worden. De laatste is de surprise question: “Zou het u verbazen als deze patiënt in het komende jaar komt te overlijden?” Deze vraag wordt subjectief beantwoord door een arts of verpleegkundige die de patiënt heeft gezien en een adequate inschatting kan maken.

De Propal-COPD tool helpt zorgverleners vast te stellen wanneer het een goed moment is om te starten met palliatieve zorg.

De Propal-COPD tool is een gevalideerde markeringstool, ontwikkeld door het Radboudumc. Klik hier voor de publicatie over het ontwikkelen en de validering van de Propal-COPD tool. Klik hier voor de publicatie over de externe validatie van de tool (tabel 1 bevat de gewichten per indicator en tabel 2 de afkapwaarde).

1

Dyspneu score

Wat is de MRC dyspneu score (twee weken voor opname)?

2

Gezondheidsstatus

Wat is de totale CCQ score (dagversie)?

3

Ernstige comorbiditeit

Is de patiënt bekend met in ieder geval één van de volgende:

  • ongeneeslijke maligniteit
  • cor pulmonale
  • bewezen hartfalen
  • diabetes mellitus met neuropathie
  • nierfalen met GFR<40 mL/min

4

Longfunctie

Wat is de FEV1 % van voorspeld (vóór de longaanval plaatsvond)?

5

Gewichtsverlies

BMI <21 of ongepland gewichtsverlies (>10% in de laatste 6 maanden of >5% in laatste maand)

6

Eerdere ziekenhuisopnames

Is de patiënt ≥1 keer in het afgelopen jaar of ≥2 keer in de laatste twee jaar opgenomen geweest voor een longaanval in het ziekenhuis (exclusief huidige opname)?

7

Surprise question

Zou u verbaasd zijn als deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?

Uitslag

Positieve Propal-score

Advies

Positief. Start palliatieve zorg volgens regionale afspraken.