Toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD

De informatie van deze toolbox is opgedeeld in zes elementen: Markeren, Proactieve zorgplanning, Multidimensionaal assessment, Symptoommanagement, Coördinatie&continuïteit en Stervensfase en nazorg. 

Klik op één van de zes elementen voor uitleg, adviezen en hulpmiddelen.