Scholing

Wat is palliatieve zorg?  –  Wat staat in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland?  –  Hoe start je een gesprek over proactieve zorgplanning met een patiënt met (ernstige) COPD?  –  Hoe leg je op een begrijpelijke manier het verschil uit tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen, is de COMPASSON-training door ontwikkeld tot een Blended Learning Programma. Dit Blended Learning Programma bestaat uit:

  • een e-learning module voor kennisoverdracht. Deze is gratis. Voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en longartsen is de e-learning  voor 2 punten geaccrediteerd. Klik hier voor de e-learning
  • een module met lesstof en werkvormen voor twee live bijeenkomsten met communicatietraining en aandacht voor transmurale samenwerking en implementatie.  Klik op de buttons voor de ‘Organisatie- en docentenhandleiding’ en de ‘Module voor deelnemers’.

Module Organisatie en Docentenhandleiding live bijeenkomsten_BLP_versie20231013

Module Live bijeenkomsten_deelnemers_versie20231014

 

Webinars & video’s

Webinar “Palliatieve zorg bij COPD: hoe doe je dat?”

Op 1 december 2021 vond het webinar “Palliatieve zorg bij COPD: hoe doe je dat?” plaats. Drie zorgverleners die deelnamen aan het COMPASSION-onderzoek deelden hun ervaringen en gaven praktische tips over het verlenen en implementeren van palliatieve zorg bij COPD. (Voor het terugkijken van het webinar is helaas geen accreditatie toegekend.)

Kijk het webinar terug

 

 

Onderstaande video’s en links helpen u ook op weg om goede palliatieve zorg te verlenen aan uw patiënten met COPD.  Ze kunnen worden gebruikt in trainingen en nascholingstrajecten.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Kwaliteitskader Palliatieve zorg

In het kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland staat beschreven hoe goede palliatieve zorg in Nederland georganiseerd moet worden.

De vier dimensies

Binnen de palliatieve zorg, spreken we over vier dimensies: fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel (zingeving). Bekijk in deze video hoe je deze dimensies in kaart brengt bij een patiënt.

Proactieve zorgplanning bij COPD

Wat is proactieve zorgplanning, hoe organiseer je het en welke onderwerpen bespreek je bij patiënten met COPD? Dat wordt in deze animatievideo uitgelegd.

Proactieve zorgplanning gesprek

Hoe ga je het gesprek aan met een patiënt over proactieve zorgplanning? Zie hier een voorbeeldgesprek van longarts Kris Mooren. De volgende onderdelen komen aan bod: 1 Terugkijken op de ziekenhuisopname; 2 Kortademigheid; 3 Angst om te stikken; 4 Voorbereiding op de laatste fase; 5 Somberheid en angst; 6 Zingeving en spiritualiteit; 7 Afronding van het gesprek.

Palliatieve sedatie en euthanasie

Hoe leg je de patiënt op een begrijpelijke manier uit wat het verschil is tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

Dyspneumanagement

Hoe ontstaat dyspneu eigenlijk en hoe kan je het goed behandelen? Dat legt longarts Kris Mooren duidelijk in deze video uit.

Mantelzorger ervaringen

Omdat in de palliatieve fase best veel op de schouders van een mantelzorger terechtkomt, is het belangrijk ook altijd aandacht te hebben voor de balans tussen draagkracht – draaglast en de behoeften van de mantelzorger. Bekijk hier het filmpje van mantelzorger Leo, over zijn ervaringen met het zorgen voor zijn vrouw Marlies.

Leerwerkplaats Zingeving

Voor veel zorgverleners is het onwennig om aandacht te besteden aan de spirituele dimensie. Er is een leerwerkplaats Zingeving in de zorg ontwikkeld, met handvatten hoe je zingevingsvragen signaleert en bespreekt.

Ga naar de leerwerkplaats

Casus Palliatieve zorg bij COPD

Bij de nieuwe richtlijn Palliatieve zorg bij COPD is een casus ontwikkeld over een patiënt met vergevorderd COPD. Zo kunt u kennismaken met de nieuwe richtlijn en deze leren toepassen. De casus is voorzien van een docenteninstructie.

Ga naar de casus