Hulpmiddelen

Markeren

Surprise question

Voor het markeren van de palliatieve fase wordt in Nederland de Surprise Question (SQ) gebruikt: “Zou u verbaasd zijn als deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?” Deze vraag stelt de zorgverlener (in stilte) aan zichzelf.

Propal-COPD tool

De Propal-COPD tool is een screeningstool om palliatieve patiënten met COPD tijdens ziekenhuisopname te identificeren. Ga naar de Propal-COPD tool

Proactieve zorgplanning

Handreiking Proactieve zorgplanning bij COPD

Hoe ga je het gesprek aan over de toekomst bij patiënten met COPD? Deze handreiking helpt u daarbij en voorziet u van voorbeeldzinnen. Bekijk handreiking

Animatievideo - Praten over het leven en het levenseinde

Een animatievideo voor patiënten met COPD waarin uitleg wordt gegeven wat proactieve zorgplanning is. Bekijk de video hier

Animatievideo - In gesprek over wensen en zorgen bij ernstige COPD

In deze animatievideo voor patiënten met COPD worden de volgende vragen beantwoord: Wat kan ik bespreken met mijn zorgverleners en hoe kan ik me op dit gesprek voorbereiden? Bekijk de video hier

Informatiefolder - In gesprek over zorgen en wensen bij ernstige COPD

Voor je het gesprek over proactieve zorgplanning aangaat, is het belangrijk dat je de patiënt en diens naasten voorbereid op het gesprek. Dat kan onder andere met het geven van de informatiefolder 'In gesprek over wensen en zorgen bij ernstige COPD'. Bekijk de informatiefolder

Behandelwensenformulier - voorbeeld van Zaans medisch centrum

Het Zaans medisch centrum werkt met een formulier dat ze voorafgaand aan een proactief zorgplanningsgesprek aan de patiënt sturen. Behandelwensenformulier Zaans medisch centrum

Multidimensionaal assessment

Kwadrantenkaart

De kwadrantenkaart is een hulpmiddel voor zorgverleners om huidige en toekomstige problemen op de vier dimensies (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) in kaart te brengen. Bekijk de kwadrantenkaart

I-HARP voor COPD

De I-HARP is een instrument dat helpt bij het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij ernstig COPD. Het bevat signaleringsvragen, doorvraagsuggesties en adviezen per vervolgitem. I-HARP voor COPD met instructie

Lastmeter

Op de lastmeter kan de patiënt invullen hoeveel last hij/zij heeft van praktische, sociale, emotionele, spirituele en lichamelijke problemen. Bekijk de Lastmeter

Ziektelastmeter

De ziektelastmeter COPD is een gebruiksvriendelijk meetinstrument waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven. Informatie over de ziektelastmeter

Utrecht Symptoom Dagboek (USD)

Met het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) kunnen lichamelijke en psychische problemen in kaart gebracht worden. Bekijk het USD

Mantelzorg

Animatievideo - Mantelzorger bij COPD: hoe zorg ik goed voor mezelf?

Animatievideo voor naasten van patiënten met COPD. In deze video wordt uitleg gegeven hoe je als mantelzorger van een patiënt met COPD ook goed voor jezelf kan blijven zorgen. Bekijk de video hier

Brochure voor naasten

Het LUMC heeft een informatiefolder ontwikkeld voor naasten van patiënten die ernstig of chronisch ziek zijn. Zorgen voor een ander begint bij zorgen voor jezelf. Waarom is dat belangrijk en hoe doe je dat? Brochure Oog voor naasten

Symptoommanagement

Informatiefolder - Omgaan met benauwdheid

Op basis van het breathing-thinking-functioning model is voor patiënten een informatiefolder ontwikkeld met duidelijke uitleg en tips over omgaan met benauwdheid. Bekijk de folder

Animatievideo - Omgaan met benauwdheid

De informatiefolder Omgaan met benauwdheid is ook omgezet naar een video. Bekijk de video

Webinar voor patiënten en naasten

Op 17 januari 2022 was het webinar ‘In gesprek over leven met ernstige COPD’ voor patiënten en naasten. De onderwerpen waren o.a.: omgaan met kortademigheid, omgaan met zorgen en angsten, praten met de zorgverlener en zorgen voor je naaste met ernstige COPD en zorgen voor jezelf. Het webinar is terug te kijken op de webinarpagina van het Longfonds. U kunt uw patiënten en naasten hiernaar verwijzen. Kijk het webinar terug

Coördinatie en continuïteit

Individueel zorgplan voor mensen met gevorderd COPD

De uitkomsten van het gesprek over de vier dimensies en proactieve zorgplanning worden genoteerd in het individueel zorgplan, dat aan de patiënt wordt meegegeven. Individueel zorgplan – digitaal formulier Individueel zorgplan – print formulier

Voorbeeld EPD tabblad

In het elektronisch patiëntendossier HIX is een module voor palliatieve zorg en proactieve zorgplanning. Zie hier een deel van een ingevuld voorbeeld. Bekijk EPD tabblad

Stervensfase en nazorg

Informatiefolder voor naasten over rouw

Hoe gaat het verder als mijn familielid is overleden? Het LUMC heeft voor nabestaanden een brochure ontwikkeld over het rouwproces. Bekijk folder voor naasten over rouw