Medicatiesanering

 • Inventariseer en check met de patiënt wat het actuele medicatiegebruik is.
 • Controleer of de inhalatietechniek adequaat is. Bekijk instructiefilmpjes op www.inhalatorgebruik.nl
 • Saneer de medicatie, daar waar nodig of wenselijk is.

Adviezen ten aanzien van medicatiesanering:

 • Langwerkende luchtwegverwijders: in principe continueren, ook bij geen subjectief verbetering aangezien deze exacerbaties kunnen voorkomen. Stoppen indien de patiënt zelf wil stoppen, in de terminale fase als dit geen subjectieve verbetering oplevert.
 • Kortwerkende luchtwegverwijders: volledig afhankelijk van wensen patiënt.
 • Inhalatiecorticosteroïden: in principe continueren, ook bij geen subjectief verbetering aangezien deze exacerbaties kunnen voorkomen. Stoppen indien patiënt zelf wil stoppen of in de terminale fase als dit geen subjectieve verbetering oplevert.
 • Theofylline: overwegen te staken, tenzij patiënt de ervaring heeft dat dit leidt tot een toename van klachten
 • Onderhoud macrolide: continueren indien patiënt subjectief effect op sputumproductie en/of exacerbaties bemerkt. Stoppen indien de patiënt zelf wil stoppen, in de terminale fase als dit geen subjectieve verbetering oplevert.
 • Cardiale medicatie: zie richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (https://www.pallialine.nl/hartfalen)
 • Statine: in principe staken bij een negatieve surprise question.
 • Osteoporosepreventie: indien patiënten dit middel al meer dan 5 jaar gebruiken, kan de osteoporosepreventie gestaakt worden. Dit geldt ook als het antwoord op surprise question is ‘Nee, dat zal me niet verbazen’.
 • Onderhoud steroïden: systemisch proberen af te bouwen tot staken, tenzij dit bij patiënt leidt tot een toename van de klachten. Patiënten met een subjectieve steroïde respons vinden het soms prettig om zelf hun dosering te kunnen variëren tussen bijvoorbeeld 10 en 30 mg per dag (30 mg per dag uitsluitend bij een acute exacerbatie). Ook kunnen steroïden mogelijk een positief effect hebben op energie en eetlust.
 • Zuurstoftherapie: afhankelijk van subjectieve effect.