Toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD

Welkom! In deze toolbox zijn kennis, handvatten en hulpmiddelen opgenomen voor het verlenen van proactieve palliatieve zorg aan patiënten met COPD en hun naasten. De inhoud van de toolbox is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD en ervaringen van longartsen, huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners met expertise op gebied van palliatieve zorg bij COPD.

Naar de toolbox